Päivittäminen FreeBSD cvsup

2.6 Ohjelmien asentaminen ja päivittäminen 2.7 Käynnistysjonot 2.8 Asetustiedostot 2.9 Levykiintiö eli quota 2.10 FreeBSD:n kerneli 2.11 Yhteyden jakaminen NATD:llä 2.12 Palomuuriohjelmistot 2.13 Cvsup ja verkosta päivittäminen 2.14 Käyttöjärjestelmän päivittäminen 2.15 XFree86 Ikkunointijärjestelmä 2.16 Sysinstall Ohjelmisto

FBSD basic configuration bind,apache,mysql,php,joomla

FreeBSD käsikirja

  1. FBSD basic configuration bind,apache,mysql,php,joomla

freebsd-update fetch freebsd-update install reboot ping cvsup2.freebsd.org cp /usr/share/examples/cvsup/ports-supfile /root/ ee /root/ports-supfile