Radyometrik kullanımları

Jeofizik literatürde Radyometrik Yöntem olarak bilinen radyoaktivite ölçmelerinin jeofi-zik amaçlı ilk uygulamaları, 1920’li yıllarda imal ... kristal türlerinin kullanımları esnasındaki ısıları sıvı nitrojen ısısı kadar düşük olmalıdır. Bu ne-denle bunlar, arazi etütleri için uygun olmayıp ... titrimetrik analiz yöntemleri titrasyon bir uygulamasında ve madde (bileşen) belirlemek üzere seçilmektedir, kimyasal reaksiyonlara göre ayrılmıştır. Modern olarak kimya izole edilmiş ve kantitatif radyometrik d zeltme), 2. Adım: Yer Gerçeği Belirleme amaçlı arazi çalıması, 3. Adım: En çok benzerlik kontroll sınıflandırma yöntemi ile sınıflandırma (CORINE arazi örts lejantına göre) , 4. Adım: Sınıflandırmanın doğruluk analizinin gerçekletirilmesi (genel doğruluk ve Kappa istatistikleri ile), 5. Adım: Rubidyum-stronsiyum partner yöntemi olup radyometrik tarafından kullanılan teknik, bilim adamları belirlemek için yaş da rubidyum (spesifik izotop ihtiva miktarlarından kaya ve minerallerin 87 Rb) ve stronsiyum ( 87 Sr, 86 Sr).. Bu sürecin geliştirilmesi Alman yardımıyla oldu kimyagerler Otto Hahn ve Fritz Strassmann sonradan keşfetmeye devam etti, nükleer fizyon Aralık 1938 ... Radyokarbon a, radyometrik kullanımları (bu yöntem 14 ° C) yaşının belirlenmesi karbonlu 60,000 ilgili yaşında malzemelerini. Tekniği tarafından geliştirilen Willard Libby profesör olarak görev yaptığı dönemde ve 1949 yılında meslektaşları Chicago Üniversitesi.Libby değiştirilebilir karbon-14 radyoaktivitesi saf karbon gramı başına dakika (dpm) başına 14 sayım ... nan radyometrik ve atmosferik düzeltme işlemleri ENVI 4.7 . ... 2000 ve 2010 tarihli Landsat 5 TM uydu görüntüleri kullanılarak arazi örtüsü ve kullanımları hazırlanmıştır. Bu arazi ...

Titrimetrik analiz yöntemleri. Titrasyon çeşitleri ...